Ing. Stanislav Wieser

* 1940

Rodák z Kutné Hory od dětství žijící v Podkrkonoší. Po studiu na stavební fakultě ČVUT v Praze se vrátil do Trutnova, ale od roku 1965 žije v Karlových Varech. Od studentských let rozvíjel vlastním studiem zájem o botaniku, dále také obor fotografie a filmu.

Publikační činnost zkusil v roce 1965 spojením psaného textu s vlastními fotografiemi v redakcích časopisů „Krásy domova“ a „Živa“. K redakční spolupráci byl vyzván nakladatelstvím Olympia při zakládání nového časopisu „Turista – magazín na cestu“ v roce 1969. Zde v redakční spolupráci pokračoval mnoho let a dosud je lektorem následného časopisu „Turista“. Spolupráci navázal i v jiných v časopisech zaměřených na popularizaci přírody a na turistiku (mimo to také v odborných časopisech pro stavebnictví). Autorsky se podílel texty a fotografiemi v publikacích vydávaných v nakladatelstvích Olympia Praha a Academia Praha, později po r. 1990 v mnoha dalších. Spolupracuje s vydavatelstvím turistických map Klubu českých turistů.

Od roku 1977 začal spolupracovat se Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a pravidelně přispíval svými fotografiemi a články do Arniky (velmi si váží toho, že od roku 1983 měl na mnoha obálkách Arniky barevné fotografie reprodukované tehdy v neobvyklé kvalitě).

Pro aktiv dobrovolných spolupracovníků Správy CHKO SL přednášel k pásmům diapozitivů a podobnou činnost vyvíjí dosud pro různé zájmové organizace.

Od roku 2006 je v důchodu, ale dále spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (krajinářské studie pro zpracování preventivního hodnocení krajinného rázu chráněných krajinných oblastí, publikační, dokumentační a osvětová činnost, účast při terénních službách).Články autora

Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – U Krásné Lípy v Krušných horách   - Arnika 2023/2, str. 57-60
Wieser S.:  Proměny v čase – Les se mění, kámen zůstává   - Arnika 2023/2, str. 56
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Paseky na Ašsku   - Arnika 2023/1, str. 57-60
Wieser S.:  Proměny v čase – Krušnohorské lesy v letech 1965–2022   - Arnika 2023/1, str. 54-56
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Rozhled ze Zbraslavského vrchu   - Arnika 2022/2, str. 62-64
Wieser S.:  Proměny v čase – Kamenný kříž a skála s porosty mechu   - Arnika 2022/2, str. 41
Wieser S.:  Ing. Jan Schlossar – nedožité jubileum   - Arnika 2022/2, str. 14-15
Wieser S.:  Stanislav Burachovič   - Arnika 2022/1, str. 15
Wieser S.:  Proměny v čase – Prostor bývalé úpravny rudy pro důl Jelení   - Arnika 2022/1, str. 39
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Na březích Střely   - Arnika 2022/1, str. 57-60
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Přírodní park Zlatý Kopec   - Arnika 2021/2, str. 61-64
Wieser S.:  Proměny v čase - Poslední vlak z Bochova do Protivce   - Arnika 2021/2, str. 60
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Tašovická skála   - Arnika 2021/1, str. 62-64
Wieser S.:  Proměny v čase - Most u Svatošských skal   - Arnika 2021/1, str. 55
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Vlčinec   - Arnika 2020/2, str. 45-48
Wieser S.:  Proměny v čase - Volba okamžiku snímku   - Arnika 2020/2, str. 37
Wieser S.:  Proměny v čase - Proměna památných a významných stromů   - Arnika 2020/1, str. 44-45
Wieser S.:  Bývá jaro, když kvetou vřesovce?   - Arnika 2020/1, str. 2-3
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Jižní svahy Doupovských hor   - Arnika 2019/2, str. 51-54
Wieser S.:  Proměny v čase – Spa Hotel Zámek Lužec   - Arnika 2019/2, str. 50
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Údolí Stříbrného potoka u Nancy, nyní v Rájeckém údolí   - Arnika 2019/1, str. 52–56
Wieser S.:  O šíření jestřábníku oranžového v Karlovarském kraji   - Arnika 2019/1, str. 43–45
Wieser S.:  Proměny v čase – Objímavé stromy   - Arnika 2019/1, str. 33
Wieser S.:  Proměny v čase – Krakonoš v Mariánských Lázních   - Arnika 2018/2, str. 60
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Ponorné toky na Stříbrném a Komářím potoce u Horního Slavkova   - Arnika 2018/2, str. 58–59
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Doupovské Hradiště   - Arnika 2018/1, str. 58–60
Wieser S.:  Proměny v čase – Lesní kaple svatého Václava   - Arnika 2018/1, str. 51
Wieser S.:  Proměny v čase – Přeložka železniční tratě mezi Královským Poříčím a Novým Sedlem   - Arnika 2017/2, str. 60
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Počátky v Krušných horách   - Arnika 2017/2, str. 56–59
Wieser S.:  Skalky skřítků – objevy a teorie v průběhu času   - Arnika 2017/2, str. 52–54
Wieser S.:  Proměny v čase   - Arnika 2017/1, str. 60
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Obora Hájek   - Arnika 2017/1, str. 58-59
Wieser S.:  Překvapivý nález hvězdovky trojité   - Arnika 2017/1, str. 11
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Spáleniště   - Arnika 2016/2, str. 58-60
Wieser S.:  Závěje na Božím Daru   - Arnika 2016/2 str. 21
Wieser S.:  Gejzír Vřídla   - Arnika 2016/2, str. 15
Wieser S.:  Proměny v čase - Vrchol Plešivce   - Arnika 2016/2, str. 5
Wieser S..:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Bukovská vrchovina   - Arnika 2016/1, str. 54-56
Wieser S.:  Proměny v čase – hrad Hartenštejn   - Arnika 2016/1, str. 53
Wieser S.:  Zazděné kříže   - Arnika 2016/1, str. 49-50
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Přírodní park Kamenné vrchy   - Arnika 2015/2, str. 54-56
Wieser S.:  Proměny v čase – lesní kaple u Trojice   - Arnika 2015/2, str. 53
Wieser S.:  Kalvárie ze smírčích křížů   - Arnika 2015/2, str. 50-51
Musilová R. et Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Za poklady přírodního parku Stráž nad Ohří   - Arnika 2015/1, str. 52-56
Wieser S.:  Ponořené smírčí kříže   - Arnika 2015/1, str. 46-47
Wieser S.:  Proměny v čase - Výhled do krajiny   - Arnika 2015/1, str. 50-51
Wieser S.:  Moje vzpomínky na fotografie pro Arniku   - Arnika 2014/special, str. 16-19
Wieser S.:  Proměny v čase – mlýn v Mrázově   - Arnika 2014/2, str. 44
Wieser S.:  Pomíjivá stanoviště smírčích křížů   - Arnika 2014/2, str. 48-50
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Barokní krajina Valečska   - Arnika 2014/2, str. 54-56
Wieser S.:  Proměny v čase - Pomníky padlých v první sv. válce na Tepelsku   - Arnika 2014/1, str. 47
Wieser S.:  Mysteriózní kříž   - Arnika 2014/1, str. 50-51
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje - Nežichovská kotlina   - Arnika 2014/1, str. 53-55
Wieser S.:  Proměny v čase – Most v Radošově   - Arnika 2013/2, str. 16-17
Wieser S.:  Krásenské rašeliniště v uplynulém půlstoletí   - Arnika 2013/2, str. 25-26
Wieser S.:  Ukotvené smírčí kříže   - Arnika 2013/2, str. 47
Wieser S.:  Zajímavá místa Karlovarského kraje – Flaschnerovy skály   - Arnika 2013/2, str. 54-55
Wieser S.:  Proměny v čase – Strom v poli   - Arnika 2013/1, str. 19
Wieser S.:  Zajímavá místa našeho kraje – Přírodní zajímavosti znázorněné v mapách   - Arnika 2013/1, str. 50-51
Wieser S.:  Proměny v čase – Lázně v Pramenech   - Arnika 2012/2, str. 30
Wieser S.:  Smírčí kříže Karlovarského kraje – Kříž u Krásného Údolí   - Arnika 2012/2, str. 38
Wieser S.:  Zajímavá místa našeho kraje – Pod Krásným vrchem   - Arnika 2012/2, str. 47
Wieser S.:  Viklan se skalní mísou   - Arnika 2012/1, str. 7
Wieser S.:  Třicet let katalogu kamenných křížů v Západních Čechách   - Arnika 2012/1, str. 34-36
Wieser S.:  Stopy Karlovarského Wandererklubu po 150 letech   - Arnika 2012/1, str. 37-39
Wieser S.:  Proměny v čase - Smrkovec   - Arnika 2011/2, str. 10
Wieser S.:  Zajímavá místa našeho kraje - Kostelní Bříza   - Arnika 2011/2, str. 15
Wieser S.:  Proměny v čase – Zrušená železniční trať č. 144 mezi Krásným Jezem a Loktem – předměstí   - Arnika 2011/1, str. 5
Wieser S.:  Zajímavá místa našeho kraje – Alvínina lípa   - Arnika 2011/1, str. 21
Wieser S.:  30 let CHKO Slavkovský les - osobní vzpomínka   - Arnika 2004/2, str. 2-4