Trochu z historie Arniky

Časopis vznikl v roce 1975 "v dílně" Správy CHKO Slavkovský les a pravděpodobně tak jde o nejstarší periodikum vydávané správou chráněné krajinné oblasti. Prvních dvě vydání časopisu nesla název Zpravodaj, název Arnika vznikl v roce 1976.

Po celá tři desetiletí nesl časopis jedinečný rukopis svého šéfredaktora a dvorního kreslíře – Jana Harvánka, zaměstnance Správy CHKO Slavkovský les, která Arniku vydávala. V 80. a 90. letech šlo o jeden ze špičkových přírodovědných časopisů v Československu – a to jak svým obsahem, tak po grafické stránce. Lihový cyklostyl již v počátcích nahradil ofsetový tisk a od 80. let měl časopis i barevnou obálku a profesionální grafické zpracování, což bylo ve své době pro regionálně zaměřený časopis něco zcela neobvyklého. Není proto divu, že náklad 300 a později dokonce 900 ks byl vždy brzy po svém vydání beznadějně rozebrán – především členy početného dobrovolnického aktivu, pro které byla Arnika vždy jakýmsi „ostrovem svobody“ v tehdy jinak silně cenzurovaném tisku.

Problémy s financováním Arniky vedly v letech 1999–2003 k tomu, že Arnika přestala vycházet. Díky Ing. Jaromíru Bartošovi se však podařilo její vydávání obnovit. Novým vydavatelem se stal Český svaz ochránců přírody Kladská a Arnika získala svůj podtitul „přírodou a historií Karlovarského kraje“. Od té doby vychází časopis pravidelně 2× do roka a je věnován přírodě a historii celého Karlovarského kraje, tedy nejen CHKO Slavkovský les. V současnosti je Arnika výsledkem spolupráce ČSOP Kladská a Správy CHKO Slavkovský les. Vychází v nákladu 700 ks a je financován Karlovarským krajem.